Statutter for gyldig medlemsskap i Coma Tours Inc.

Livsvarig æresmedlem Alle som har klart merkekravet når de har representert Coma Tours Inc. i Birkebeinerrittet  ti -10- ganger er å betrakte som Livsvarige æresmedlemmer.
Gullmedlem Alle som har klart merkekravet når de har representert Coma Tours Inc. i Birkebeinerrittet  fem -5- ganger er å betrakte som Gullmedlemmer.
Sølvmedlem Alle som har klart merkekravet når de har representert Coma Tours Inc. i Birkebeinerrittet  1 -en- gang er å betrakte som Sølvmedlemmer.
Bronsemedlem Alle som har representert Coma Tours Inc. i Birkebeinerrittet og fullført er å betrakte som Bronsemedlemmer.
Hangaround Alle som har representert Coma Tours Inc. i et cycelritt og fullført er å betrakte som Hangarounds.
Nobel programtiger Alle som ved en eller flere anledninger har vært påmeldt som cycelrytter i Coma Tours Inc. uten å stille til start eller inntil rittet er avholdt er å betrakte som Noble programtigre.
Nobel programtiger m/plaster Alle som ved en eller flere anledninger har vært påmeldt som cycelrytter i Coma Tours Inc. og har blitt forhindret i å stille til start på grunn av sykdom er å betrakte som Noble programtigre m/plaster.
Big mouth Alle som ovenfor ledelsen hevder at de kunne tenke seg å representere Coma Tours Inc i et cycelritt er å betrakte som Big mouths inntil de faktisk har gjort det.
Slavemedlem Alle som ledelsen mener har en eller annen tilknytning til cluben, men som ikke frivillig melder seg inn i cluben, tvangsinnmeldes som Slavemedlem inntil de frivillig representerer Coma Tours Inc. i et cycleritt og får oppgradert sin status.
Sponsor Alle som ved kjøp av effekter til overpris, pengegaver, bestikkelser av ledelsen, eller på noen som helst måte har tilført Coma Tours Inc. verdier er å betrakte som Sponsorer. Den våkne leser skjønner da at en ikke nødvendigvis må sykle for å bli akseptert av denne club.

NB! Alle medlemmer, uavhengig av grad, som blir avslørt i doping vil umiddelbart blir ekskludert fra Coma Tours Inc.