Registrerte medlemmer i Coma Tours Inc. 
Nr. Medlem Grad Innmeldt E-mail Telefon
1 Brede Arntzen Gullmedlem Mars 1996 HH01518A.gif (838 bytes) 95 03 45 39
2 Hans Petter Schoubye Sølvmedlem Sept. 1998 HH01518A.gif (838 bytes) 90 63 53 36
3 Anette Schoubye Arntzen Sølvmedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 97 74 75 36
4 Kjell Petter Bruun Sølvmedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 91 59 58 56
6 Andre Mehnert Sølvmedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 40 86 73 44
7 Arve Davidsen Sølvmedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 92 86 83 25
8 Johan Lindstrøm Bronsemedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 91 60 33 60
9 Joachim Thorsen Bronsemedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 91 71 46 81
10 Knut Nordheim Sølvmedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 97 58 50 58
11 Jan Einar Rishovd Bronsemedlem Febr. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 95 08 42 19
12 Pål Aasmundrud Sølvmedlem Mai 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 97 65 94 99
13 Donald Duck Litt uheldig ??????? HH01518A.gif (838 bytes) Sperret
14 Sverre Lie Gullmedlem Mai 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 97 51 75 11
15 Magne Nordheim Bronsemedlem Juni 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 93 22 40 50
16 Magnus Bø Bronsemedlem Juni 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 91 82 50 45
17 Trond Vatne Sølvmedlem Juni 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 92 06 62 79
18 Thomas Borthen Sølvmedlem Sept. 1999 HH01518A.gif (838 bytes) 92 01 12 58
19 Christopher Jerner Bronsemedlem Febr. 2000 HH01518A.gif (838 bytes) 90 14 51 32
20 Trond Tvedt Bronsemedlem Febr. 2000 HH01518A.gif (838 bytes) 90 97 85 77
21 Torstein Breivik Sølvmedlem Juli 2000 HH01518A.gif (838 bytes) 90 00 40 35
22 Per Martin Johansen Gullmedlem Juli 2000 HH01518A.gif (838 bytes) 92 29 00 92
23 Aun Heming Schøyen Sølvmedlem Aug. 2000 HH01518A.gif (838 bytes) 41 63 00 64
24 Christoffer Arntzen Sølvmedlem Aug. 2001 HH01518A.gif (838 bytes) 90 67 14 80
25 Jo Minken Sølvmedlem Okt. 2001 HH01518A.gif (838 bytes) 95 08 77 74
26 Susanne Knoph Larsen Bronsemedlem Jan. 2002 HH01518A.gif (838 bytes) 97 17 65 97

27

Andres Dalslaaen Hangaround Okt. 2002 

HH01518A.gif (838 bytes)

95 10 57 25

28

Haavard Bruland Hangaround Okt. 2002

HH01518A.gif (838 bytes)

92 22 12 22

29

Niels Martin Olesen Sølvmedlem Sept. 2003

HH01518A.gif (838 bytes)

92 03 86 01
30 Sissel Pedersen Sølvmedlem Mai 2004

HH01518A.gif (838 bytes)

48 12 30 70
31 Viggo Falck Bronsemedlem Mai 2004

HH01518A.gif (838 bytes)

 
32 Sten Are Grønvold Sølvmedlem Mai 2004

HH01518A.gif (838 bytes)

 

 

Coma Tours Inc. takker sine sponsorer.
Telenostra Telenostra har bidratt økonomisk og sponset Comadrakta som ble trykket opp våren 2000 og 2001.
Einar Hem Einar er Coma Tours hjelper på datasiden som også meget generøst har gitt oss serverplass der vi kan ha Comasidene.
Connex Tekstiltrykkeri Connex ga oss svært hyggelige rabatter da det første opplaget av Comadrakta ble trykket opp våren 1999.