Coma Tours Inc. er en alternativ cycleclub som ble stiftet etter inntak av særdeles store mengder utsøkt norsk brygg våren 1996. Siden den gang har antall medlemmer vært relativt stabilt fram til det i februar 1999 var en masseinnmeldelse i forbindelse med påmelding til Birkebeinerrittet. Per 28. august 2003 teller Coma Tours Inc. 27 medlemmer inkludert Donald Duck. Cluben er drevet som en non-profit organisasjon og kan ikke tilby sine medlemmer noen verdens ting bortsett fra æren ved å representere en club hvis navn meget presist beskriver cycelistens ambisjonsnivå.

ComaTours.com ble operativ i begynnelsen av juni 2000.

I bestrebelsen på å stå fram som en seriøs club for våre medlemmer har ledelsen vedtatt egne statutter for gyldig medlemsskap. Av statuttene går det for edru oppegående personer i kjønnsmoden alder klart fram at Birkebeinerrittet har en meget spesiell status i Coma Tours Inc. Det er kun gjennom gode resultater i dette årlige evenement man kan stige i gradene som medlem i Coma Tours Inc. I menyen finnes det en liste over alle registrerte medlemmer med oppnådd grad.

Selv om Birkebeinerrittet har en meget dyp forankring i cluben ser ledelsen det som et langsiktig mål at medlemmene også representerer Coma Tours Inc. i andre cycelritt enten det er i terrenget eller på landeveien. Under Cycelritt i menyen finner du en del ritt som kan være fine erfaringer i oppkjøring til den sportslige julaften siste helgen i august hvert år.

Coma Tours Inc. vil gjøre sitt beste for å innhente resultater medlemmene oppnår i cycelritt rundt om i landet. Ledelsen er innforstått med at noen lavbudsjett arrangementer ikke umiddelbart legger resultatlister ut på Internett og må derfor be medlemmene sende oss resultater som vi kan offentliggjøre her på våre sider.

Webmaster vet nå at denne siden er år 2000 kompatibel.