Søknad og svar på Kjell Petters engasjement som standgeneral i Moss 7-8 juni.

Deler av ledelsen v/Brede Arntzen
Coma Tours Inc.
De dype skoger                                                                                                                  Oslo, 20 mars 2003.

Susanne Knupp Larsen
Almeveien 9B
0855 Oslo

Søknad om lån av samboer.

Som representant for ledelsen i terrengsykkelcluben Coma Tours Inc. tar jeg meg ydmykt friheten til å søke Deres tillatelse om utlån av Deres kommende ektemake i forbindelse med Moss 24 timers MTB ritt helgen 7-8 juni. Det har kommet meg for øret at De og Deres samboer er i lykkelige omstendigheter og jeg har stor forståelse for at dette ikke nødvendigvis vil være et lett valg for Dem å ta. Jeg vil dog ile til å opplyse om at vi på ingen måte vil kreve Deres samboers tilstedeværelse hele helgen, men søker en ordning der han kan delta i rigging og rydding av Coma Tours Inc. stand under arrangementet.

Som De sikkert er klar over har Coma Tours Inc. de 2 siste årene blitt hedret for vår imponerende stand som utelukkende har sin grunn i Deres samboers ekstreme innstas i rigging av standen. Vårt håp er at De til tross for ubehaget det vil være å ikke ha Deres samboer til stede deler av denne helgen vil gi ham tillatelse til å bistå sine clubkamerater med å sette opp en stand for årets arrangement.

Da Coma Tours Inc. er en "non-profit" organisasjon vil vi ikke ha anledning til å godtgjøre arbeidet Deres samboer eventuelt skulle bidra med på annen måte en hederlig omtale på Comasidene.

Uten at det er mulig å garantere noe vil jeg personlig oppfordre de som skal benytte seg av standen til å opptre forsiktig og derigjennom begrense skadene på eiendeler som eventuelt skulle tilhøre Dem og Deres samboer. Den noe famøse hendelsen med Deres kjære sofa under Comafesten vil vi så langt det er mulig sørge for at ikke får sin oppfølger den nevnte helgen.

Jeg takker for oppmerksomheten Deres og håper at De finner tid i en ellers stresset hverdag til å besvare denne henvendelsen.

Med ydmyke hilsninger


Brede Arntzen
Deler av ledelsen i Coma Tours Inc.