Småplukk i Coma Tours Inc.

På denne siden legger vi ut litt småting som ellers ikke finner sin naturlige plass på Comasidene. Er det noe du en gang har sett på sidene som du ikke finner igjen så kom med tips så kan vi legge det inn i lista.

Comatryn og skader. (Det ene fører ofte til det andre..)
En del bilder av skader Comaratene har pådratt seg i gjennom Coma Tours historie.
Det advares mot noen sterke sener, men stort sett er det triviell lesning.

Coma Tours i media
Noen Comarater har klart å lure seg inn i media ved en del anledninger. På denne siden finner du bildene.

Byggeprosjekt Gian XtC Team
En detaljert beskrivelse av hvordan Bredes Giant XtC sykkel ble til fra januar til juli 2003 inkludert begrunnelse for alle deler som ble benyttet, vekt på delene, hvor alt ble kjøpt, priser og testresultater.

Comatipp
En årlig konkurranse for Coma Tours medlemmer der det gjelder i tippe utfallet av eliteserien i fotball best mulig. Oppdateringen er avhengige av at Vål'enga tar poeng da deler av ledelsen er dypt deprimert når de taper.

Coma Tours i media.
En del av Comaratene har klart å snike seg med i media på ulike måter. Her er de fleste av tilfellene dokumentert.

Reisebrev
Medlemmenes reisebrev fra forskjellige arrangementer rundt om i landet. 

Matchvektkonk
André og Brede har siden våren 2002 kjempet en hard kamp mot badevekta i håp om å finne sine respektive optimale konkurransevekt. Konkurransen løper enda og tar utgangspunkt i den første målingen som ble foretatt. Vinneren er den som har lavest prosentvis vekt i forhold til det han viede våren 2002.

Comasekken
Comaratene trenger av og til "musikk tel arbe" og denne siden viser hvordan en ombygd Camelback har fått en musikkanlegg integrert så glade toner kan deles av hele feltet.

Fotokonk 2001
Bilder som deltok i fotokonken 2001 der det var rimelig frie tøyler til hva som var kriteriet for å vinne